Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

/// over 3VAS

Wat we doen

Wij ontwikkelen, initiëren, inspireren, innoveren, stimuleren en realiseren doorbraken met en voor lokale krachten in de transities van energie en mobiliteit. Samen in de complexiteit van (eigen) belangen durven staan, elkaar leren begrijpen, laat nieuwe kansen bloeien.

Eigen belangen krijgen meer waarden in het collectief verlangen. Met onze aanpak co-creëren we samen ongekende mogelijkheden. En zolang ze mogelijk zijn, zullen we ze ook realiseren. 

Samen ontdekken we nieuwe wegen ‘door’ de complexiteit en beperkingen; gebruikmakend van de lokale collectieve kracht en energie.

Socio logisch

Ontdek, verwonder en omarm collectieve lokale krachten en energie. Laat individuele (eigen) belangen niet los, maar verbindt ze in de bredere context. Leer toe te voegen en te delen, zonder te verliezen. Samen nieuwe antwoorden vinden op nieuwe vragen, die nieuwe kansen creëren. Ervaar en geniet van winnen, zonder verliezers.

3VAS inspireert en daagt uit om samen dat (éne) stapje extra te maken. Lees meer:  The Framework — Inner Development Goals

Eco nomisch

Economie is een sociale wetenschap en gaat over keuzen die mensen maken. Geld, als wisselmiddel, is verworden tot doel en bepaalt de keuzen, die we maken. Met andere doelen, maken we andere keuzen en gebruiken we middelen om waarde(n) te creëren.

In een duurzame (lang-houdbare) economie maken we keuzen, die ecologisch, sociaal en financieel duurzaam zijn. 

3VAS realiseert innovaties met ongekend hoge meerwaarden voor mens, natuur en portemonnee.

Eco logisch

Ecologie bestudeert de wisselwerking tussen levende wezens en de relatie met de omgeving. Samen vormen zij een ecosysteem. Wij zijn levende wezens en onze keuzen hebben (grote) invloed om andere levende wezens en de omgeving. Het is daarom (eco)logisch om economie hiervan onderdeel te laten zijn. 

3VAS  ontwikkelt en versterkt lokale ecosystemen.

/// Onze projecten

Waar we trots op zijn